Szanowni Państwo, informujemy o zmianie regulaminu Programu Poleceń Optegra, który zaczął obowiązywać od 22.10.2019r. Treść regulaminu tutaj »

Kontakt

Masz pytania związane z Programem Poleceń Optegra?


zobacz całość
zobacz całość
zobacz całość

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18, 02-366 Warszawa;

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Optegra Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@optegra.com.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego dot. zapytań odnoszących się do uczestnictwa w Programie w oparciu o następującą podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z uczestnikiem Programu);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz Optegra Polska Sp. z o.o. usługi wsparcia w zakresie obsługi Programu, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone przez Spółkę w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu kontaktowym, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla obsługi i zaewidencjonowania kierowanego zapytania;

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym dot. zapytań odnoszących się do uczestnictwa w Programie.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na skierowane poprzez formularz kontaktowy zapytanie.

Optegra - 2018 © wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Crimson Interactive
Powrót do góry