Szanowni Państwo, informujemy o zmianie regulaminu Programu Poleceń Optegra, który zaczął obowiązywać od 22.10.2019r. Treść regulaminu tutaj »

Dołącz do Programu Poleceń Optegra

Podziel się radością lepszego widzenia po laserowej korekcji wzroku, weź udział w Programie Poleceń Optegra i zyskaj zwrot gotówki na konto bankowe!

Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do Programu!


Formularz rejestracji w Programie Poleceń Optegra

zobacz całość
zobacz całość
zobacz całość

2-1477041455.jpg

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18, 02-366 Warszawa;
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Optegra Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@optegra.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Programie Optegra Polska Sp. z o.o., w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) w związku z dokonywaniem rozliczeń,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz Optegra Polska Sp. z o.o. usługi wsparcia w zakresie obsługi Programu, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę wynosi zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w Programie.

 
 

Masz już konto? Zaloguj się!

Logowanie

 

Odzyskanie hasła

Optegra - 2018 © wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Crimson Interactive
Powrót do góry